Een afspraak ... en nu?


Kennismakingsgesprek ofwel intakegesprek, aanvang psychotherapie, werkfase, eindfase, nabehandelingVoor de psychotherapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. U krijgt daarom een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, meestal intakegesprek genoemd. De intake kan uit meerdere gesprekken bestaan.
Tijdens deze gesprekken zal de psychotherapeut trachten uw problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hij of zij zal u vragen stellen over uw huidige situatie, uw werk, uw hobby's, uw relatie(s). Van belang is ook uw voorgeschiedenis. Wat hebt u zoal meegemaakt, hoe is uw leven tot nu toe verlopen; wat ervaart u als positief en wat als negatief? Het kan zijn dat aan u gevraagd zal worden om een of meer vragenlijsten in te vullen, om klachten en problemen te verduidelijken. Ook zal de psychotherapeut u vragen wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen en wat u nu wilt; welke ideeën u heeft over het veranderen van uw situatie. Op basis van deze gegevens zal de psychotherapeut een (voorlopige) diagnose stellen.

De psychotherapeut maakt ook een inschatting van uw incasseringsvermogen en van uw persoonlijke omstandigheden om te beoordelen of psychotherapie, en zo ja welke specifieke vorm van psychotherapie, een passende vorm van hulp is. Een psychotherapie kan heftige gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich meebrengen. Dat moet je aankunnen. Als iemand in zijn privéleven grote veranderingen doormaakt of recent nare dingen heeft meegemaakt, kan psychotherapie te veel zijn op dat moment. Het kan zijn dat de psychotherapeut u adviseert om een andere vorm van hulp te kiezen of dat hij vindt dat het niet het juiste moment is om in psychotherapie te gaan. In een adviesgesprek zal de psychotherapeut de mogelijkheden voor psychotherapie met u bespreken en u een voorstel doen voor een bepaalde vorm van therapie. Hij zal u ook in grote lijnen uitleggen wat de therapie inhoudt. Op basis van de gekregen informatie kunt u beslissen of de therapie u iets lijkt. Het is verstandig om er rustig over na te denken, voor u een beslissing neemt. Misschien wilt u meer weten over de voorgestelde therapie en heeft u nog vragen. Het is van belang om te weten of er andere behandelmogelijkheden zijn. Voor u met de psychotherapie kunt beginnen moet duidelijk zijn wat de kosten zijn en hoe de therapie betaald gaat worden. Vraag ook om uitleg van eventuele vaktermen.

Als de psychotherapeut in een instelling werkt, zal hij of zij verslag doen van zijn bevindingen aan een team van collegahulpverleners. In dit team worden de mogelijkheden voor uw behandeling besproken. Als de psychotherapeut vrijgevestigd is, legt hij zijn bevindingen voor aan collega's van de indicatiecommissie, een commissie die de aanvraag voor psychotherapie toetst.


Een second opinion vragen
Het is mogelijk dat u het niet eens bent met de diagnose of met de voorgestelde behandeling. Misschien kreeg u het advies om niet in psychotherapie te gaan of spreekt de voorgestelde therapie u niet aan. In dat geval kunt u een andere hulpverlener raadplegen en om een second opinion vragen. Soms kan een andere hulpverlener binnen de instelling de second opinion verzorgen, soms is het beter om een onafhankelijke psychotherapeut te raadplegen. Het is het beste om de tweede hulpverlener zo min mogelijk informatie vooraf te geven. Als hij het dossier heeft ingezien of de eerste hulpverlener heeft geraadpleegd is hij niet meer objectief. Het staat iedereen vrij om een second opinion te vragen, zeker zolang hij dit zelf betaalt. Als u de kosten niet zelf wilt of kunt betalen, moet u vooraf toestemming vragen aan uw verzekeraar.


Het verloop van de behandeling
Als u na de intake besluit om in psychotherapie te gaan, begint de eigenlijke therapie. Om het verloop van een psychotherapie weer te geven, zouden we de therapie kunnen indelen in fasen: een oriëntatiefase, een werkfase en een eindfase. De intakefase gaat daar nog aan vooraf. Een dergelijke schematische indeling komt niet letterlijk overeen met de werkelijkheid. Hoe de fasen er precies uitzien, is voor elke therapie anders.
De beginperiode is de oriëntatiefase. U verkent samen met de psychotherapeut het probleem of de problemen en langzamerhand wordt duidelijk waar u in de therapie naartoe werkt. Ondertussen raakt u meer bekend en vertrouwd met elkaar. Deze fase neemt meerdere gesprekken in beslag. Na enkele gesprekken stelt de psychotherapeut een behandelplan op.

Daarna volgt de werkfase. In deze periode werkt u met de hulp van uw psychotherapeut aan uw problemen. Hoe dat in zijn werk gaat, verschilt van persoon tot persoon. In de gesprekken kan van alles aan de orde komen: hoe het de afgelopen periode is gegaan, wat er goed gaat, wat u dwarszit, dingen van vroeger die besproken moeten worden. Deze fase kan enkele maanden in beslag nemen, soms langer.

Als u zich beter voelt en/of het doel van de therapie is bereikt, volgt de eindfase van de therapie. U bouwt het contact af of u stopt, in overleg met de psychotherapeut. Als u stopt, is het van belang om te weten of u na afloop van de therapie nog bij de therapeut terecht kunt. Dat is bijna altijd zo; tenzij iemand bijvoorbeeld verhuist of van instelling verandert. Psychotherapie is een proces, dat gepaard gaat met hobbels, met ups en downs. Het is niet zo dat u zich iedere week wat beter gaat voelen. Psychotherapie is vaak hard werken. Het kan zijn, dat u zich soms slechter voelt, of het idee hebt dat u vastloopt. Dat is vaak onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke dingen het onderwerp zijn van de therapie. Dat hoort allemaal bij de therapie. Maar uiteindelijk moet u er beter van worden. Een psychotherapeut helpt u door de moeilijke perioden heen.

Het kan nodig blijken om naast psychotherapie medicijnen te gebruiken. Sommige psychotherapeuten zijn tevens arts en daarmee bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Zo nodig vindt overleg met een psychiater plaats
Een combinatie van psychotherapie met andere vormen van hulp of begeleiding komt regelmatig voor. Tijdens de psychotherapie kan ook duidelijk worden dat een andere vorm van hulp beter bij u past. De psychotherapeut zal u dan doorverwijzen.

Contactgegevens
Psychotherapiepraktijk Jet van Santen
Kolweg 70
7451 AD Holten
AOC
WG-plein 323
1054 SG Amsterdam
06-53261069
Stuur mij een email
Bel mij terug

Naam


Telefoon


Emailadres